חוק אזור סחר חופשי באילת (פטורים והנחות ממיסים), תשמ"ה-1985
לתחילת העמוד

הוראות אזור סחר חפשי באילת (סימון טובין), התשמ"ו-1986

לתחילת העמוד 1. סימון סיגריות
  • על כל קופסת סיגריות שיוצרו בישראל הנמכרת לעוסק תושב אזור אילת או הנמכרת באזור אילת יודפסו המלים "אזור סחר חפשי - באילת".

לתחילת העמוד 2. סימון בירה
  • על כל בקבוק או פחית המכילים בירה שלגביה הוענק פטור ממס קניה, יודפסו או יוחתמו המלים "אזור סחר חפשי - באילת".