חוק אזור סחר חופשי באילת - הוראות אזור סחר חופשי (פיקוח על הכנסת טובין והוצאתם), התשמ"ו-1985

לתחילת העמוד הוראות אזור סחר חופשי (פיקוח על הכנסת טובין והוצאתם), התשמ"ו-1985
לתחילת העמוד 1. הגדרות
 • בהוראות אלה -

  "המנהל" - לרבות מי שהוא הסמיכו לענין החוק;


  "פטור" - כל אחד מאלה: פטור ממסים עקיפים או אי הטלתם, פטור ממס ערך מוסף או חיוב במס ערך מוסף בשיעור אפס, לפי הענין, והכול על פי הוראות החוק;


  "טובין" - טובין שנתקיים לגביהם אחד מאלה: (1) הם בכמות מסחרית; (2) הם נועדו לעסקו של אדם; (3) ניתן לגביהם פטור; (4) מבקשים לגביהם פטור; (5) נקבע לגביהם שיעור אפס; (6) מבקשים לגביהם שיעור אפס.


  "נמל התעופה" - נמל התעופה שבאיזור אילת.

לתחילת העמוד 2. מסופים ושילוט בהם
 • (א) יותקן מסוף בכל אחד מהמקומות הבאים:


  (1) בנמל התעופה;
  (2) לצדו המערבי של כביש הערבה, סמוך למקום המפגש שלו עם אזור אילת (להלן - מסוף הכניסה);
  (3) לצדו המזרחי של כביש הערבה (להלן - מסוף היציאה).

  (ב) בכל אחד מהמסופים יותקנו שלטים המורים על דרכי פעולת המסופים והמעבר בהם.


  (ג) השלטים יהיו כתובים בשפות עברית, ערבית ואנגלית, לפחות, באותיות הניתנות לקריאה בקלות.

לתחילת העמוד 3. ימים ושעות למעבר טובין
 • (א) ניתן להכניס טובין לאזור אילת בכל יום שאינו יום מנוחה כמשמעותו בסעיף 18א לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948, ואינו יום העצמאות.


  (ב) ניתן להוציא טובין מאזור אילת בכל ימות השנה.

לתחילת העמוד 4. שעות למעבר טובין
 • השעות שבהן ניתן להכניס טובין לאזור אילת או להוציא טובין ממנו הן:

  (1) במסוף נמל התעופה - סמוך להמראת מטוס או נחיתתו, לפי הענין;

  (2) במסוף הכניסה - משעה 5.00 עד שעה 19.00, ובערבי ימי מנוחה או יום העצמאות - עד לכניסת יום כאמור ולמחרתו - עם צאתו;

  (3) במסוף היציאה - כל שעות היממה.

לתחילת העמוד 5. הכנסת טובין והוצאתם
 • (א) לא יוכנסו טובין לאזור אילת, אלא דרך מסוף הכניסה או מסוף נמל התעופה.


  (ב) לא יוצאו טובין מאזור אילת, אלא דרך מסוף היציאה או מסוף נמל התעופה.

לתחילת העמוד 6. תחילה
 • תחילתן של הוראות אלה ביום תחילתו של החוק.