חוק חתימה אלקטרונית - תיקונים בחוק

לתחילת העמוד תיקונים בחוק
 • חוק חדש (4 באפריל 2001) ס"ח 1785.
  קביעת תוספת לחוק (22 במאי 2002) ס"ח 6169.
  תיקון מס' 1 (8 באוגוסט 2005) ס"ח 2020: סעיף 16.
  תיקון (27 באפריל 2006) ק"ת 6477: התוספת הראשונה, פרט 10.
  תיקון מס' 2 (7 ביולי 2010) ס"ח 2246: סעיפים שונים, הוראת שעה לא נוספה.
  תיקון טעויות (27 ביולי 2010) ס"ח 2253
  תיקון (21 בדצמבר 2017) ק"ת 7901: התוספת הראשונה, פרט 1.
  תיקון מס' 3 (28 בפברואר 2018) ס"ח 2696: החלפת מונח, סעיפים 1, 2, 3, 3א (הוספה), 4, 6 (ביטול), 7, תוספת ראשונה, תוספת שנייה (ביטול).