חוק חופש המידע - צו חופש המידע (קביעת רשות ציבורית שלגביה נדחית תחילת החוק) (מס' 3), התש"ס-2000

לתחילת העמוד צו חופש המידע (קביעת רשות ציבורית שלגביה נדחית תחילת החוק) (מס' 3), התש"ס-2000
לתחילת העמוד 1. קביעת רשות שלגביה נדחית תחילת החוק
  • יחידת לשכת הקשר "נתיב" במשרד ראש הממשלה היא רשות ציבורית שלגביה תהיה תחילת החוק, על אף האמור בסעיף 21(א) לחוק, ביום ז' בסיון התשס"א (29 במאי 2001).