חוק חופש המידע - צו חופש המידע (יחידות במשרד ראש הממשלה אשר החוק לא יחול עליהן), התשנ"ט-1999

לתחילת העמוד צו חופש המידע (יחידות במשרד ראש הממשלה אשר החוק לא יחול עליהן), התשנ"ט-1999
לתחילת העמוד 1. סייג לתחולה
 • הוראות החוק לא יחולו על הגופים במשרד ראש הממשלה כמפורט להלן, ועל המידע שנוצר, שנאסף או שמוחזק בידיהם;

  (1) היועץ המדיני לראש הממשלה;

  (2) המזכירות הצבאית;

  (3) המועצה לבטחון לאומי;

  (4) נתיב, למעט מחלקת האשרות;

  (5) הממונה על קבילות סייענים;

  (6) המכון למחקר ביולוגי.

לתחילת העמוד 2. תחילה
 • תחילתו של צו זה ביום תחילת החוק.