חוק חופש המידע - צו חופש המידע (יחידות במשרד הבטחון שהחוק לא יחול עליהן), התשנ"ט-1999

לתחילת העמוד צו חופש המידע (יחידות במשרד הבטחון שהחוק לא יחול עליהן), התשנ"ט-1999
לתחילת העמוד 1. סייג לתחולה
  • הוראות החוק לא יחולו על היחידות המפורטותת להלן ועל מידע שנוצר, שנאסף או שמוחזק על ידן -

    (1) הרשות לפיתוח אמצעי לחימה;

    (2) מינהל פיתוח אמצעי לחימה ותשתית טכנולוגית.