חוק חופש המידע - צו חופש המידע (יחידות במשטרת ישראל שהחוק לא יחול עליהן), התשנ"ט-1999

לתחילת העמוד צו חופש המידע (יחידות במשטרת ישראל שהחוק לא יחול עליהן), התשנ"ט-1999
לתחילת העמוד 1. סייג לתחולה
  • הוראות חוק חופש המידע, לא יחולו על יחידות משטרת ישראל המפורטות להלן:

    (1) היחידה המיוחדת ללוחמה בטרור;

    (2) היחידה למשא ומתן;

    (3) מערך החבלה.

לתחילת העמוד 2. תחילה
  • תחילתו של צו זה ביום י"ד בסיון התשנ"ט (29 במאי 1999).