חקיקה - חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981
לתחילת העמוד

תקנות הגנת הפרטיות (קביעת מאגרי מידע הכוללים מידע שלא לגילוי), התשמ"ז-1987

לתחילת העמוד 1. קביעת מאגר מידע
  • מאגרי המידע של הגופים המפורטים להלן כוללים מידע שבטחון המדינה מחייב שלא לגלותו.

    (1) משרד הבטחון ויחידות הסמך של משרד הבטחון המפורטות להלן:

    (א) הרשות לפיתוח אמצעי לחימה (רפא"ל);
    (ב) התעשיה הצבאית;

    (2) התעשיה האוירית לישראל, חברות בת שלה ויחידות תיפעול שלה.

לתחילת העמוד 2. תחילה
  • תחילתן של תקנות אלה ביום ל' בשבט התשמ"ז (1 במרס 1987).