חוק הגנת הפרטיות - תיקונים בחוק

לתחילת העמוד תיקונים בחוק
 • ס"ח 1011: 11 במרס 1981.
  תיקון (7 באפריל 1981) ס"ח 1016: סעיף 3.
  תיקון (4 במרס 1985) ס"ח 1137.
  תיקון מספר 2 (28 בדצמבר 1994) ס"ח 1497.
  תיקון מספר 3 (9 ביוני 1995) ס"ח 1526: ביטול סעיף 23(3).
  תיקון מספר 4 (11 באפריל 1996) ס"ח 1589.
  תיקון טעות (10 ביוני 1997) ס"ח 1625: סעיף 10.
  תיקון מספר 5 (9 באפריל 2000) ס"ח 1735: סעיף 9, 36א.
  תיקון מספר 6 (17 באוגוסט 2000) ס"ח 1753: סעיף 13(ה).
  תיקון מספר 7 (8 באוגוסט 2005) ס"ח 2020: סעיף 8, 10.
  תיקון מספר 8 (8 בדצמבר 2005) ס"ח 2038: סעיף 2(11)
  תיקון מספר 9 (26 ביוני 2007) ס"ח 2101: סעיפים רבים
  תיקון מספר 10 (16 בנובמבר 2008) ס"ח 2192: סעיף 19(ג)(5).
  תיקון מספר 11 (5 באפריל 2011) ס"ח 2291: תיקון סעיף 2 והוספת 2א.
  תיקון מספר 12 (8 ביוני 2017) ס"ח 2643: סעיפים 30, 31.