חקיקה - חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981

לתחילת העמוד צו הגנת הפרטיות (קביעת רשות חקירה), התשנ"ח-1999
לתחילת העמוד 1. הקמת יחידת פיקוח
  • מוקמת בזה יחידת פיקוח, שתפקח על מאגרי המידע, רישומם ואבטחת המידע בהם.