חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו - פרק ה': תיקונים עקיפים

  • חוק חדש (6 באוגוסט 2014) ס"ח 2466.
    תיקון מס' 1 (7 בפברואר 2016) ס"ח 2527: סעיף 30.
    תיקון מס' 2 (7 ביוני 2016) ס"ח 2554: סעיפים 2, 6.
    תיקון מס' 3 (17 ביוני 2018) ס"ח 2723: סעיף 30.

לתחילת העמוד פרק ה': תיקונים עקיפים
לתחילת העמוד 24. תיקון חוק שירות המדינה (גמלאות) - מס' 56
לתחילת העמוד 25. תיקון חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) – מס' 29
לתחילת העמוד 26. תיקון פקודת מס הכנסה - מס' 204