חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, התשע"ד-2014

  • חוק חדש (6 באוגוסט 2014) ס"ח 2466.
    תיקון מס' 1 (7 בפברואר 2016) ס"ח 2527: סעיף 30.
    תיקון מס' 2 (7 ביוני 2016) ס"ח 2554: סעיפים 2, 6.
    תיקון מס' 3 (17 ביוני 2018) ס"ח 2723: סעיף 30.