חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים) - תיקונים בחוק

לתחילת העמוד תיקונים בחוק
 • חוק חדש (10 באוגוסט 2005) ס"ח 2024. 
  תיקון טעות (22 בנובמבר 2005) ס"ח 2035: סעיפים 11(ד), 37.
  תיקון (1 בינואר 2008) ס"ח 2125: סעיפים אחדים
  תיקון (23 בינואר 2008) סעיפים רבים.
  תיקון מס' 3 (10 במרץ 2011) ס"ח 2280: סעיפים שונים והוספת פרק ה'1.
  תיקון מס' 4 (17 באוגוסט 2011) ס"ח 2316: 31, 36 והוספת סעיפים 36א-ז.
  תיקון מס' 5 (5 בנובמבר 2015) ס"ח 2507: סעיפים אחדים 
  תיקון מס' 6 (30 בנובמבר 2015) ס"ח 2510: סעיפים 1,3,5,12,13,19,,31,38,52.
  תיקון מס' 7 (7 ביוני 2016) ס"ח 2554: סעיף 1.
  תיקון מס' 8 (21 באוגוסט 2016) ס"ח 2582: סעיפים: 1, 17, 31, 31ט, 31יט.
  תיקון מס' 9 (28 בנובמבר 2018) ס"ח 2759: סעיף 31 ו-31יח.
  תיקון מס' 10 (10 בינואר 2019) ס"ח 2781: סעיף 11.