חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (חלקי) - תיקונים בחוק

לתחילת העמוד תיקונים בחוק
 • תיקון מס' 10 (1 ביוני 2003) ס"ח 1892: פרק ז'1.
  תיקון מס' 11 (18 בינואר 2004) ס"ח 1919: סעיפים 78ט, 78יד, 78טז.
  תיקון מס' 14 (29 ביוני 2005) ס"ח 2008 סעיף 78ט(ב).
  תיקון מס' 15 (1 באוגוסט 2005) ס"ח 2018: סעיפים 78י, 78יט.
  תיקון מס' 16 (10 באוגוסט 2005) ס"ח 2024: סעיפים רבים.
  תיקון מס' 23 (15 ביוני 2010) ס"ח 2243: הוספת סעיף 78ט1.
  תיקון מס' 32 (21 באוגוסט 2016) ס"ח 2582: חלקי.
  תיקון מס' 33 (28 בינואר 2017) ס"ח 2599: חלקי.