חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (חלקי) - תוספת ראשונה

לתחילת העמוד תוספת ראשונה
 • (סעיף 78ב(א))

   חלק א': קרנות גירעוניות

  (1) מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ;

   

  (2) קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים אגודה שיתופית בע"מ;

  (3) נתיב - קרן הפנסיה של פועלי ועובדי מפעלי משק ההסתדרות בע"מ;

  (4) קרן ביטוח ופנסיה לפועלים חקלאיים ובלתי מקצועיים בישראל - אגודה שיתופית בע"מ;

  (5) קרן הביטוח והפנסיה של פועלי בנין ועבודות ציבוריות א.ש. בע"מ;

  (6) קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע"מ.

  חלק ב': קרנות מפעליות

  (1) קרן הגמלאות של חברי "אגד" בע"מ;

  (2) קרן הגמלאות של חברי "דן" בע"מ;

  (3) קופת הפנסיה לעובדי הדסה בע"מ;

  (4) קופה לתגמולים ופנסיה של עובדי הסוכנות היהודית לא"י בע"מ.