חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (חלקי) - תוספת ראשונה א'

לתחילת העמוד תוספת ראשונה א'
 • (סעיף 78כב(א)(1))

  חלק א'

  גיל הזכאות לקבלת קצבת זקנה לגבי גבר

  חודש לידה

  גיל הזכאות לקבלת קצבת זקנה (בשנים)

  עד דצמבר 1948

  65

  ינואר עד מאי 1949

  65 ו-4 חודשים

  יוני 1949 עד ינואר 1950

  65 ו-8 חודשים

  פברואר עד ספטמבר 1950

  66

  אוקטובר 1950 עד מאי 1951

  66 ו-4 חודשים

  יוני 1951 עד ינואר 1952

  66 ו-8 חודשים

  פברואר 1952 ואילך

  גיל הפרישה לגבר, כאמור בסעיף 3 לחוק גיל פרישה

   

   

  חלק ב'

  גיל הזכאות לקבלת קצבת זקנה לגבי אישה

  חודש לידה

  גיל הזכאות לקבלת קצבת זקנה (בשנים)

  עד דצמבר 1953

  60

  ינואר עד מאי 1954

  60 ו-4 חודשים

  יוני 1954 עד ינואר 1955

  60 ו-8 חודשים

  פברואר עד ספטמבר 1955

  61

  אוקטובר 1955 עד מאי 1956

  61 ו-4 חודשים

  יוני 1956 עד ינואר 1957

  61 ו-8 חודשים

  פברואר עד ספטמבר 1957

  62

  אוקטובר 1957 עד מאי 1958

  גיל הפרישה לאישה שנולדה בחודשים ינואר עד אוגוסט 1955 , כאמור בחלק ב' בתוספת לחוק גיל פרישה

  יוני 1985 עד ינואר 1959

  גיל הפרישה לאישה שנולדה בחודשים ספטמבר 1955 עד אפריל 1956 , כאמור בחלק ב' בתוספת לחוק גיל פרישה

  פברואר עד ספטמבר 1959

  גיל הפרישה לאישה שנולדה בחודשים מאי עד דצמבר 1956 כאמור בחלק ב' בתוספת לחוק גיל פרישה

  אוקטובר 1959 עד מאי 1060

  גיל הפרישה לאישה שנולדה בחודשים ינואר עד אוגוסט 1957 , כאמור בחלק ב' בתוספת לחוק גיל פרישה

  יוני 1960 עד ינואר 1961

  גיל הפרישה לאישה שנולדה בחודשים ספטמבר 1957 עד אפריל 1958 , כאמור בחלק ב' בתוספת לחוק גיל פרישה

  פברואר 1961 ואילך

  גיל הפרישה לאישה כאמור בסעיף 3 לחוק גיל פרישה