חוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון - החלטת משכורת מבקר המדינה, התשמ"א-1981

לתחילת העמוד החלטת משכורת מבקר המדינה, התשמ"א-1981
לתחילת העמוד 1. משכורת המבקר
  • למבקר המדינה ישולמו משכורת ותשלומים אחרים כפי שנקבעו לשרים בהחלטת שכר שרים וזסגני שרים, התשמ"א-1981.

לתחילת העמוד 2. ביטול
  • החלטת משכורת מבקר המדינה, התשל"ו-1976 - בטלה.