חוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי - תקנות משפחות חד-הוריות (התחשבות בהכנסת הורה יחיד בחישוב דמי אחזקת ילד במעון יום), התשנ"ח-1998

 • תיקון (10 במרס 1994) ס"ח 1454: סעיף 1, 4: הגדרת הורה יחיד.
  תיקון מספר 2 (15 בינואר 1998) ס"ח 1646: סעיף 1: הגדרת הורה יחיד.
  תיקון מספר 3 (4 באפריל 2001) ס"ח 1785: סעיף 1.
  תיקון מספר 4 (22 במאי 2014) ס"ח 2452: הורה עצמאי.
  תיקון מספר 5 (17 בינואר 2018) ס"ח 2683: סעיף 1.


   

לתחילת העמוד תקנות משפחות חד-הוריות (התחשבות בהכנסת הורה יחיד בחישוב דמי אחזקת ילד במעון יום), התשנ"ח-1998
לתחילת העמוד 1. חישוב דמי אחזקה
 • חישוב דמי אחזקת ילד של הורה יחיד במעון יום יהיה לפי הטבלה הכללית המדורגת שמפרסם משרד העבודה והרווחה אחת לשנה לענין דמי אחזקת ילדים במעונות יום, הנקבעת לפי היחס שיבן הכנסת ההורים למנין הנפשות במשפחה; ואולם בחישוב דמי אחזקת ילד כאמור במעון יום -

  (1) לענין הכנסת ההורים - תובא בחשבון רק מחצית סכום ההכנסה של ההורה היחיד;

  (2) לענין מנין הנפשות במשפחה - יראו את המשפחה החד-הורית ככוללת ילד נוסף.