חוק מס מקביל - תקנות מס מקביל (תשלום מס מקביל לגבי עובד במשק בית), התשנ"ג- 1993

לתחילת העמוד תקנות מס מקביל (תשלום מס מקביל לגבי עובד במשק בית), התשנ"ג- 1993
לתחילת העמוד 1. שיעור מס מקביל לעובד במשק בית
  • במקום שיעור המס המקביל האמור בסעיף 2(א) לחוק, ישלם מעביד למוסד מס מקביל בשיעור של 0.75% מהסכום שלפיו משולמים דמי ביטוח לפי תקנה 8(ב) לתקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח), התשל"א-1971.

לתחילת העמוד 2. ביטול
  • תקנות מס מקביל (תשלום מס מקביל לגבי עובד במשק בית), התשל"ח-1978 - בטלות.