חוק מס מקביל - תיקונים בחוק

לתחילת העמוד תיקונים בחוק
 • תיקון (21 במרס 1991) ס"ח 1351: סעיף 6, 6א.
  תיקון (25 בדצמבר 1991) ס"ח 1377: סעיף 7(ד).
  תיקון (31 בדצמבר 1991) ס"ח 1378: סעיף 6.
  תיקון מס' 11 (15 ביולי 1993) ס"ח 1425: סעיף 6.
  תיקון מס' 12 (26 ביוני 1994) ס"ח 1469: במסגרת חוק ביטוח בריאות.
  תיקון מס' 13 (28 ביולי 1994) ס"ח 1475: סעיף 2.
  תיקון מס' 14 (28 בדצמבר 1994) ס"ח 1497: סעיף 1, 2(א).
  תיקון מס' 15 (3 באוגוסט 1995) ס"ח 1535: סעיף 2, הוספת לוח א'.
  תיקון מס' 16 (7 בינואר 1997) ס"ח 1607: סעיף 1, 15, 17א.