חוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו - פרק א': מטרת החוק

  • תיקון מספר 2 (7 בינואר 1997) ס"ח 1607: סעיף 20, 23.
    תיקון מס' 3 (29 בדצמבר 2002) ס"ח 1882: סעיפים 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27.
    תיקון מספר 4 (24 במרץ 2010) ס"ח 2238: סעיפים 27 ו-33.
    תיקון מספר 5 (15 ביולי 2014) ס"ח 2459: החלפת המונח מעביד.

לתחילת העמוד פרק א': מטרת החוק
לתחילת העמוד 1. מטרת החוק
  • חוק זה מטרתו ליישם את ההסדרים הכלכליים שבהסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו, שנחתם בקהיר בין מדינת ישראל לבין ארגון השחרור הפלסטיני, ביום כ"ג באייר התשנ"ד (4 במאי 1994), והמסמכים שנלוו אליו, וכן להסדיר עניינים הכרוכים ביישום כאמור ובהעסקת עובדים פלסטינים בישראל.