ידוע בציבור, חי בנפרד - מס הכנסה, ביטוח לאומי, קרן פנסיה

המאמר סוקר בהרחבה את יחסם של מס הכנסה, ביטוח לאומי וקרנות הפנסיה למצבים המשפחתיים ידוע בציבור וחי בנפרד  

דוד שי, ראש מוקד פיתוח יישומים בחילן

בנוסף למצבים המשפחתיים הפורמליים: רווק, נשוי, אלמן וגרוש, קיימים עוד שני מצבים משפחתיים:
ידוע בציבור: אדם החי עם בן זוג אף שאינם נשואים זה לזה,
חי בנפרד: אדם נשוי כדין שאינו חי יחד עם מי שהוא נשוי לו.
ייתכן גם שילוב של שני מצבים אלה בבת אחת: גבר שחי בנפרד מהאישה שהוא נשוי לה, ויש אישה אחרת הידועה בציבור כאשתו. להלן נדון ביחסן של רשויות שונות למצבים משפחתיים אלה.

1.  מס הכנסה

עד סוף שנת המס 1992 קבע סעיף 37 לפקודת מס הכנסה:
"בחישוב המס של יחיד תושב ישראל, שהוכיח להנחת דעתו של פקיד השומה כי בשנת המס היתה לו אשה שחיתה עמו או שכלכלתה היתה עליו, תובא בחשבון נקודת זיכוי אחת".
מנוסח זה ברור שגם ידועה בציבור שאינה עובדת זיכתה את בן זוגה בנקודת זיכוי, בדיוק כמו אישה נשואה שאינה עובדת.

מצב זה שונה בתיקון מס' 89 לפקודת מס הכנסה, שבעקבותיו אומר סעיף 37:
"בחישוב המס של יחיד תושב ישראל, שהוכיח להנחת דעתו של פקיד השומה כי בשנת המס כלכלת בן זוגו היתה עליו, תובא בחשבון נקודת זיכוי אחת". הגדרת המושג "בן זוג" נוספה לסעיף 1 לפקודה, ובה נאמר "בן זוג - אדם נשוי החי ומנהל משק בית משותף עם מי שהוא נשוי לו".

נוסח זה מציב תנאי כפול לקבלת נקודת זיכוי בגין בן זוג שאינו עובד:

  • יש להיות נשוי כדין לבן הזוג. נשוי כדין ולא נשוי כדת וכדין, כלומר גם נישואים אזרחיים, המוכרים על-ידי מרשם התושבים, טובים לעניין זה. ידוע בציבור אינו נחשב כבן-זוג.
  • יש לחיות עם בן הזוג, כלומר אדם שחי בנפרד מבן זוגו שאינו עובד אינו זכאי לנקודת זיכוי בגין בן זוג זה.

סעיף 40(ב) לפקודה, עוסק בנקודות זיכוי למשפחה חד-הורית. בהתאם לסעיף זה:

  • בני אדם החיים ביחד בסטטוס של ידועים בציבור אינם נחשבים למשפחה חד-הורית.
  • אנשים הנשואים זה לזה אך חיים בנפרד זכאים אף הם לנקודת זיכוי כמשפחה חד-הורית (בהתאם לילדים שאצל כל אחד מהם). מתן הטבות של משפחה חד-הורית לאדם נשוי החי בנפרד מצריך אישור של פקיד השומה. לקבלת אישור זה לא די בהצהרה של העובד שהוא חי בנפרד, אלא נדרשת פעולה של בית הדין הדן בעניינם של בני הזוג, כגון אישור הסכם ממון. החל משנת 2013 נוספה לטופס 101 האפשרות לדווח על מצב משפחתי פרוד/ה (רק לפי אישור פקיד השומה).

2.  ביטוח לאומי

גישתו של חוק הביטוח הלאומי שונה מזו של פקודת מס הכנסה. סעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי מגדיר: "אשתו - לרבות הידועה בציבור כאשתו והיא גרה עמו".

פרק ב' של חוק הביטוח הלאומי, העוסק בביטוח זִקנה וביטוח שאירים, מתייחס לסטטוס של חי בנפרד, בהוציאו מהגדרת "אלמנה" אישה שחייתה בנפרד מבעלה המנוח (בתנאים המפורטים בסעיף 5 לחוק).

סעיף 115 לחוק הביטוח הלאומי עוסק במענק לימודים להורה יחיד, וגם במקרה זה הורה שאינו נשוי אשר יש לו ידוע בציבור אינו נחשב להורה יחיד (כלומר אדם יכול להיחשב הורה יחיד לצורך מס הכנסה ולא להיות כזה לצורך הביטוח הלאומי).

3.  קרנות הפנסיה

על-פי התקנות של קרנות הפנסיה, משלמת הקרן פנסיה לשאיריו של חבר, ולכן לשאלה מי הוא בן זוג יש משמעות כספית נכבדה ביותר.

בתקנות קרן פנסיה מקיפה של מבטחים נקבע לפיכך:

"אשה - פירושו - אשת חבר או פנסיונר או מי שבית משפט יצהיר עליה כידועה בציבור כאשתו".

"אלמנה - פירושו - אשת חבר או פנסיונר שנפטר, וגרה עמו בעת פטירתו".

4.  לקריאה נוספת

"הידוע בציבור - האם בגדר בן זוג?", אהוד נדב ונעמה נוימן, מיסים, אפריל 1999.

כל המידﬠ הנכלל במאמר זה הינו בבחינת מידﬠ כללי בלבד ואינו בגדר חוות דﬠת או ייﬠוץ משפטי מוסמך, ﬠל המשתמש לקבל ﬠצה מקצוﬠית נפרדת לפי כל פﬠולה משפטית או אחרת המסתמכת ﬠל המאמר, המחשברים והמﬠרכת אינם נושאים האחריות כלשהי כלפי הקוראים. למאמרים