תפעול פנסיוני - הבהרה מטעם רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון

30/11/2016

רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון פרסמה ב-30 בנובמבר הבהרה לחוזר כללים לתפעול פנסיוני (טיוטה), המדגישה  שעוסק בשיווק פנסיוני או גוף קשור בו הנותנים שירותי תפעול למעביד בעבור עובדיו או חלק מהם, מחויבים לגבות דמי סליקה מהמעביד על פי החוק, בעבור כל עובד לגביו ניתנים שירותי תפעול, בין אם ניתן עבור העובד שיווק פנסיוני על-ידי נותן שירותי התפעול ובין אם לאו. 

חזרה לכל החדשות >