שלילת נקודות הזיכוי מעובד זר שלא בענף הסיעוד

04/11/2014

ב-1 בינואר 2015 ייכנסו לתוקף תקנות חדשות, תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר), התשע"ה-2014, ולפיהן רק עובדים בענף הסיעוד ימשיכו להיות זכאים לנקודות הזיכוי הבסיסיות: 2.25 נקודות זיכוי לגבר, 2.75 נקודות זיכוי לאישה. עובד זר (גבר) שלא בענף הסיעוד לא יהיה זכאי לנקודות זיכוי. עובדת זרה שלא בענף הסיעוד תהיה זכאית לחצי נקודת זיכוי בלבד. 

בכל מקרה, תנאי לקבלת נקודות הזיכוי הוא שלעובד הזר יש אשרה ורישיון לישיבת ביקור מסוג ב/1 (עובד זמני) לעבודה בישראל (תנאי זה שולל את נקודות הזיכוי ממסתננים, גם אם קיבלו רישיון עבודה). התקנות החדשות שוללות מעובדים זרים גם זיכויים נוספים, כגון זיכוי תרומות וזיכוי בגין חיסכון בקופת גמל.

בעקבות שינוי זה העובדים הזרים נחלקים לשלוש קבוצות:

  • עובד זר חוקי בענף הסיעוד: 2.25 נקודות זיכוי לגבר, 2.75 נקודות זיכוי לאישה.
  • עובד זר חוקי שלא בענף הסיעוד: 0 נקודות זיכוי לגבר, 0.5 נקודות זיכוי לאישה.
  • עובד זר לא חוקי (כלומר אין לו אשרה ורישיון לישיבת ביקור מסוג ב/1): 0 נקודות זיכוי.

חזרה לכל החדשות >