קופות ברירת מחדל לביטוח פנסיוני

02/08/2016

סעיף 20 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) מקנה לעובד את הזכות הבלעדית לקבוע לאיזה קופה יועברו כספי גמל שהוא זכאי להם. עם זאת, במקרה שהעובד לא בחר קופה, רשאי המעסיק להפקיד כספים, שהוא חייב להפקידם מכוח דין או הסכם, בקופה שנקבעה בדין או בהסכם או מכוחם, קופה הקרויה קופת ברירת מחדל. גם כאשר לא נקבעה קופה בדין או בהסכם נחוצה קופת ברירת מחדל, למקרה שהעובד לא בחר קופה.


לממונה על שוק ההון ניתנה סמכות לתת הוראות לביצוע סעיף זה. בהתאם לסמכות זו פרסמה הממונה חוזר ובו הוראות לעניין בחירת קופת גמל שתהיה קופת ברירת מחדל.

בנוסף לאפשרות לבחירת קופת ברירת מחדל על ידי המעסיק, הודיעה הממונה על שוק ההון על שתי קופות ברירת מחדל לביטוח פנסיוני שנבחרו על ידי אגף שוק ההון, והן "מיטב דש פנסיה מקיפה" ו"הלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה", שהציעו דמי ניהול נמוכים משמעותית מהנהוג בשוק - בקרן הפנסיה של מיטב דש דמי ניהול הם 1.31% מההפקדות החודשיות ו-0.01% מהצבירה בקרן. בקרן הפנסיה של הלמן אלדובי דמי הניהול הם 1.49% מההפקדות החודשיות ו-0.001% מהצבירה בקרן. 

מעסיק יוכל לקבוע קופות אלה כקופות ברירת מחדל במפעלו. כל עובד שירצה בכך יוכל להצטרף לקופות אלה, וליהנות מדמי הניהול הנמוכים שבהן. 

חזרה לכל החדשות >