צו הרחבה לעידוד והגברת התעסוקה של אנשים עם מוגבלות

01/10/2014

שר הכלכלה חתם על צו הרחבה לעידוד והגברת התעסוקה של אנשים עם מוגבלות. הצו מחייב כל מעסיק, למעט המדינה, שבמפעלו 100 עובדים לפחות, להגיע לייצוג הולם של אנשים עם מוגבלות בקרב עובדיו. בהתאם לצו, ייצוג הולם פירושו, בתום השנה הראשונה לפרסום הצו, לפחות 2% מהעובדים, ובתום השנה השנייה – לפחות 3% מהעובדים. 

עובדים של מפעל מוגן, המוצבים בהשמה, ייחשבו לעניין זה כעובדיו של המעסיק בפועל. למעסיקים בענף הבניין ניתנה הקלה: במניין עובדיהם לא יימנו עובדים המועסקים במקצועות טפסנות, רצפות, בנאות, טיח וברזל. על המעסיק למנות ממונה מטעמו להבטחת הייצוג של אנשים עם מוגבלות ולשילובם במקום העבודה. להערכת ההסתדרות, מדובר ב-800 אלף עובדים פוטנציאליים.

חזרה לכל החדשות >