צו הרחבה לעובדים סוציאליים המועסקים לפי התקשרויות של המדינה

19/03/2017

בשנים האחרונות עברו שירותי רווחה שונים מטיפול משרד הרווחה והרשויות המקומיות לטיפולן של עמותות וחברות. שינוי זה יצר הבחנה בין תנאי עבודתם של עובדים סוציאליים במגזר הציבורי, שעליהם חלו הסכמים קיבוציים שנחתמו במגזר זה, לעובדים סוציאליים בעמותות, שעליהם לא חלו הסכמים אלה. לפתרון בעיה זו הוציא שר העבודה והרווחה צו הרחבה, המרחיב את תחולתם של 43 הסכמים קיבוציים שעליהם חתום מרכז השלטון המקומי , כך שיחולו גם על "עובדים סוציאליים שמועסקים על ידי נותני שירותים, לפי התקשרויות של המדינה, ותפקידם כעובדים סוציאליים נדרש כמפורט במכרזים של משרדי הממשלה". 

בשנים האחרונות עברו שירותי רווחה שונים מטיפול משרד הרווחה והרשויות המקומיות לטיפולן של עמותות וחברות. שינוי זה יצר הבחנה בין תנאי עבודתם של עובדים סוציאליים במגזר הציבורי, שעליהם חלו הסכמים קיבוציים שנחתמו במגזר זה, לעובדים סוציאליים בעמותות, שעליהם לא חלו הסכמים אלה. לפתרון בעיה זו הוציא שר העבודה והרווחה צו הרחבה, המרחיב את תחולתם של 43 הסכמים קיבוציים שעליהם חתום מרכז השלטון המקומי , כך שיחולו גם על "עובדים סוציאליים שמועסקים על ידי נותני שירותים, לפי התקשרויות של המדינה, ותפקידם כעובדים סוציאליים נדרש כמפורט במכרזים של משרדי הממשלה".

זהו צו הרחבה גדול במיוחד (גודלו 56 עמודים), ויישומו אינו פשוט. בין השאר הוא מצריך חישוב של משכורת לפי דירוג-דרגה, תוספת ותק לפי הכללים המיוחדים לעו"סים (כולל התחשבות בוותק צה"לי), תוספות בעבור השכלה והתמקצעות, שלל תוספות שכר אחרות, כל אחת וכלליה, ביטוח פנסיוני, חופשה, מחלה והיעדרויות נוספות, ועוד.

לוח הזמנים למימוש ההסכם קצר למדי - ההסכם פורסם ב-28 בפברואר, ועליו לבוא לידי ביטוי מלא כבר במשכורת מרץ, כלומר תוך כחודש. מימוש מאוחר יחייב חישוב רטרואקטיבי. יש להביא בחשבון שהסכמים בעלי תוקף רטרואקטיבי הם דבר שבשגרה במגזר הציבורי, כך שגם בעתיד יידרש מפעם לפעם חישוב רטרואקטיבי לעובדים אלה.

מערכת "חילן פרו" כוללת כלים ליישום של הסכמי שכר מסוג זה, ולחברת חילן ניסיון רב במימוש ההסכמים שאותם מרחיב צו ההרחבה, לאור השירות שהיא מעניקה לרשויות מקומיות רבות. 

חזרה לכל החדשות >