צו הרחבה להעלאת הניכוי וההפרשה לביטוח פנסיוני

07/03/2016

במסגרת הניסיונות להתמודד עם הסוגיות שיצר תיקון 12 לחוק הפיקוח על נכסים פיננסיים (קופות גמל), נחתם הסכם קיבוצי, בין ההסתדרות לנשיאות הארגונים העסקיים, על העלאת הניכוי וההפרשה לפנסיה. השיעורים החדשים, החל מינואר 2017: 6% ניכוי מהעובד, 6.5% הפרשת מעסיק לתגמולים, והפרשת המעסיק לפיצויים בשיעור 6% לפחות. כאשר העובד אינו מבוטח בקרן פנסיה יש לצרף להפרשת המעסיק לתגמולים את הפרשת המעסיק לביטוח אבדן כושר עבודה. בשלב ביניים, החל מיולי 2016, יהיו השיעורים 5.75% ניכוי מהעובד, 6.25% הפרשת מעסיק לתגמולים וביטוח אבדן כושר עבודה. השכר הקובע להסכם זה הוא "כהגדרתו בהסכם החל על העובד, ולא פחות מהשכר המבוטח המתחייב על פי הסכם פנסיית חובה". להסכם הוצא צו הרחבה.

במקביל התחייב משרד האוצר לתיקונו של תיקון 12, רטרואקטיבית מיום כניסתו לתוקף, כך שלא יחייב העלאה נוספת של הפרשת המעסיק (ראו תיקון 16 שמגשים התחייבות זו). בנוסף יפנו הצדדים להסכם לשר הכלכלה, על מנת שיתקן את האישור הכללי לעניין סעיף 14, כך שיתאים לקבוע בהסכם זה.


יש לשים לב שבניגוד לצו ההרחבה לפנסיה חובה, שאינו חל על עובדים שלהם יש "הסכם מיטיב", הצו החדש חל על כל העובדים, אם כי יש כאלה שכבר כיום נהנים מניכוי והפרשה גדולים יותר (כגון החברים בקרנות הפנסיה הוותיקות). בנוסף, בעוד שבצו ההרחבה לפנסיה חובה השכר המבוטח מוגבל לשכר הממוצע במשק, הרי הצו החדש חל על כל השכר הפנסיוני, ללא הגבלה על גובהו.

חזרה לכל החדשות >