צו הרחבה להסכם קיבוצי בענף השמירה והאבטחה

04/12/2014

פורסם צו הרחבה לענף השמירה והאבטחה, ובו שיפורים רבים בשכרם של העובדים בענף זה. 

בעקבות הסכם קיבוצי כללי בענף השמירה והאבטחה, שנחתם ב-22 באוגוסט 2014 בין הארגון הארצי של מפעלי השמירה והאבטחה בישראל לבין ההסתדרות החדשה, חתם שר הכלכלה על צו הרחבה, המחיל את ההסכם על כל המעבידים בענף זה ועובדיהם.

הצו כולל שיפורים רבים בשכרם של העובדים בענף זה, ובהם העלאה ניכרת של שכר היסוד, שיפור הביטוח הפנסיוני והפרשה לקרן השתלמות.

 

חזרה לכל החדשות >