עדכוני פנסיה

01/05/2022

גרסה חדשה של הממשק האחיד – ממשק המעסיקים

גרסה 4 – גרסה רחבה חדשה של הממשק האחיד נכנסה לתוקף ב-22 במאי 2022. הממשק החדש הביא עימו הנחיות ובשורות חדשות כדי לשדרג את התפעול הפנסיוני (למשל בתחום מיידעים על אובדן כושר עבודה, הנחיות בנוגע להשבת כספים למעסיק ועוד).

טופס קוביות חדש - במסגרת הגרסה החדשה, נכנס לתוקף טופס קוביות (מסמך הנחיות) למעסיק. אופן חלוקת הפרמיות בין היצרנים וסוגי המוצרים הפנסיוניים מתגבש בין העובד לבין הסוכן הפנסיוני שלו (למעט מקרים של ניהול ישיר מול היצרנים). בסיום תהליך השיווק הפנסיוני, על הסוכן למסור לעובד, בפורמט אחיד המופיע בנספח ה'1 לחוזר, הנחיות לאופן פיצול הפרמיה במערכת השכר, כאשר ההנחיות ניתנות ברמת יצרן פנסיוני בלבד. תחילת תוקפו של סעיף זה הינו ב-22 במאי 2022.

ביטול חשבון נאמנות - ביטול חשבון הנאמנות למעסיק מעל 10 עובדים נשאר בתוקף החל מפברואר 2023.

 

 

 

 

חזרה לכל החדשות >