נקודות זיכוי בגין ילדים למי שנישא לאלמן או לאלמנה

08/02/2016

כאשר אלמן שלו ילדים מתחת לגיל 18 מתחתן, הוא אינו זכאי יותר לנקודות זיכוי בגין ילדיו, אך גם אשתו אינה זכאית אוטומטית לנקודות זיכוי אלה, שהרי אינם רשומים כילדיה. בתיקון לפקודת מס הכנסה נפתרה בעיה זו, ונקבע שהאישה זכאית לנקודות זיכוי בגין ילדי בעלה, כאילו היו ילדיה.

באופן דומה, כאשר אלמנה שלה ילדים פעוטים נישאת, היא אינה זכאית יותר לנקודות פעוט. בתיקון לפקודה הוענקה זכאות זו לבעלה.

לפי הנחיות רשות המסים, לקבלת נקודות הזיכוי יש למלא טופס 101 כרגיל (כולל סעיף 7 או 8 בחלק ח של הטופס), ולצרף גם צילום של תעודת הזהות של בן הזוג, שבה מופיעים פרטי הילדים.

חזרה לכל החדשות >