משמורת משותפת מלאה

26/06/2014

רשות המסים פרסמה הנחיות למתן נקודות זיכוי בגין ילדים במקרה של משמורת משותפת מלאה.

בהתאם להנחיות, במקרה של משמורת משותפת מלאה יחושבו לכל אחד מבני הזוג נקודות הזיכוי המקובלות בגין ילדים ומשפחה חד-הורית (לא תינתן נקודה בגין מזונות ילדים), ולאחר מכן הנקודות של שני ההורים יחולקו שווה בשווה בין שני ההורים. פעולה זה היא רק באישור פקיד שומה

חזרה לכל החדשות >