משבר הקורונה: דמי אבטלה לעובדים שהוצאו לחל"ת בעקבות המגפה

23/03/2020

המוסד לביטוח לאומי הודיע שעובדים שהוצאו לחל"ת לתקופה של 30 יום לפחות, יהיו זכאים לדמי אבטלה, בנוהל פשוט מהמקובל (ראו "דמי אבטלה בעקבות משבר הקורונה", באתר המוסד לביטוח לאומי). כמקובל ביחס לחל"ת, בשני החודשים הקלנדריים המלאים הראשונים של החל"ת (שבהם העובד אינו מועסק במקום אחר) על המעסיק לשלם דמי ביטוח לאומי (קבלת דמי אבטלה אינה פוטרת מחובה זו), ולאחר מכן העובד חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי בעד עצמו. אם העובד הוצא לחל"ת במהלך חודש מרץ, החיוב בדמי ביטוח לאומי בגין החל"ת חל רק ממשכורת אפריל, ובתנאי שהעובד יהיה בחל"ת במשך כל אפריל.

בהתאם להנחיות המוסד לביטוח לאומי העובד נדרש לשני צעדים כדי לקבל דמי אבטלה:

כאשר עובד ניגש לפתוח תביעת אבטלה באתר ביטוח לאומי, עד היום הוא נדרש לטעון טופס 1500 (1514) או תלושי משכורת. כעת נוספה אפשרות לסמן ששודר בגין העובד טופס 100 ואז העובד לא נדרש למסמכים האחרים (תלושים / 1500). יש להנחות את העובדים להיכנס ולפתוח את התביעה באתר הביטוח הלאומי כיומיים לאחר שהמעסיק עדכן אותם ששלח טופס 100. 

הערות:

  • הזכאות לדמי אבטלה נפסקת בגיל 67. נשים בגיל 62–67 שזכאיות לקצבת אזרח ותיק ולדמי אבטלה יקבלו רק אחת משתי גמלאות אלה, הגבוהה מביניהן (מעשית קצבת אזרח ותיק תשולם במועדה, ובמידת הצורך תשולם השלמה שלה לדמי האבטלה המגיעים).
  • צמצום היקף המשרה אינו מזכה בדמי אבטלה.
  • עובד במספר מקומות עבודה שפוטר או הוצא לחל"ת מחלק מהם, יכול לקבל דמי אבטלה בניכוי ההכנסה מהמקומות בהם הוא ממשיך לעבוד.

חזרה לכל החדשות >