מסירה אלקטרונית של תלוש המשכורת

18/10/2017

בקובץ התקנות פורסמו תקנות הגנת השכר (דרכים מיוחדות למסירת תלושי שכר), התשע"ז-2017, המאפשרות מסירה אלקטרונית של תלוש המשכורת, במקום תלוש מודפס על גבי נייר. לקוחות חילן יכולים לממש אפשרות זו באמצעות שירותי "חילנט". 

חזרה לכל החדשות >