חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה) – בוטלה מגבלת הגיל

13/03/2014

חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה) מקנה לעובד זכות להיעדר עד שישה ימים בשנה, על חשבון מכסת ימי המחלה שלו, לשם טיפול בהורה או בהורה של בן זוגו, שחלה והפך להיות תלוי לחלוטין בעזרת הזולת לביצוע פעולות יום יום.

בנוסף לתנאי מהותי זה, כלל החוק תנאי שלהורה החולה מלאו 65 שנים. החוק תוקן, והחל מ-13 בפברואר 2013 נתונה לעובד זכות זו ללא קשר לגילו של ההורה החולה. בנוסף נקבע שהעובד רשאי להיעדר מסיבה זו גם חלקי ימים, ויתרת ימי המחלה שלו תחויב בהתאם.

חזרה לכל החדשות >