הקטנת התקרה להחזר הוצאות נסיעה

07/03/2016

בעקבות הפחתת מחירי הנסיעה בתחבורה הציבורית ב-14.5% החל מ-1 בפברואר 2016, נחתם הסכם קיבוצי בין נשיאות הארגונים העסקיים ובין ההסתדרות הכללית, ובו הפחתה דומה בתקרה להחזר הוצאות נסיעה מהבית לעבודה ובחזרה, כך שהחל מ-1 בפברואר 2016 התקרה היא 22.60 ש"ח ליום עבודה (במקום 26.40 ש"ח).


ההסכם חל על כל המעסיקים החברים בארגוני המעסיקים המרכיבים את נשיאות הארגונים העסקיים, וסביר שכמקובל תוך חודשים מעטים יצא לו צו הרחבה המחיל אותו על כל המשק.

חזרה לכל החדשות >