העלאת שכר המינימום

04/02/2015

בעקבות הסכם קיבוצי, שנחתם בין ההסתדרות החדשה לבין נשיאות הארגונים העסקיים, תוקן חוק שכר מינימום, ונקבעה בו העלאה של שכר המינימום בשלוש פעימות: 

  • ב-1 באפריל 2015 יעלה שכר המינימום ל-4,650 ש"ח לחודש. 
  • ב-1 ביולי 2016 יעלה שכר המינימום ל-4,825 ש"ח לחודש. 
  • ב-1 בינואר 2017 יעלה שכר המינימום ל-5,000 ש"ח לחודש.

סעיף מיוחד בחוק עוסק בתופעה הנפוצה במגזר הציבורי, לפיה בעת הסכם להוספת רכיב שכר חדש נקבע שרכיב זה לא יובא בחשבון לצורך ההשוואה לשכר מינימום. החוק קובע שהחרגה כזו תובא בחשבון רק לגבי שכר המינימום לפי כלליו ערב תיקון החוק (47.5% מהשכר הממוצע) ולא לגבי הגדלת שכר המינימום לפי ההתיקון לחוק. המשמעות של סעיף זה היא שמרבית עובדי המגזר הציבורי לא ייזכו לתוספת שכר בפעימה הראשונה של העלאת שכר המינימום.

הנוסח המעודכן של חוק שכר מינימום באתר חילן.

חזרה לכל החדשות >