הגדלת אחוז הפטור ממס הכנסה לקצבה (פנסיה)

08/02/2016

תיקון מס' 190 לפקודת מס הכנסה קבע הגדלה הדרגתית של אחוז הפטור מתקרת הקצבה המזכה, הניתן למקבל קצבה (פנסיה) בהתאם לסעיף 9א לפקודת מס הכנסה. בהתאם לכך, החל מינואר 2016 יעלה אחוז הפטור מ-43.5% ל-49%. אחוז זה יהיה בתוקף עד סוף 2019. לפנסיונר שקיבל פיצויים פטורים ממס יהיה אחוז הפטור קטן יותר, בהתאם לכללים המפורטים בפקודה.

חזרה לכל החדשות >