דחיית המועד האחרון להגשת הדו"ח השנתי למס הכנסה ליחידים לשנת המס 2014

22/04/2015

רשות המסים הודיעה כי המועד להגשת הדו"ח השנתי למס הכנסה ליחידים לשנת המס 2014, לחייבים בדיווח מקוון, נדחה ל-30 ביוני 2015. לחייבים בהגשת דו"ח אך אינם חייבים בדיווח מקוון נדחה מועד הגשת הדו"ח ל-31 במאי 2015.

נזכיר שחובת הגשת הדו"ח חלה על שכירים שהכנסתם השנתית ממשכורת הייתה 649,000 ש"ח לפחות, וכן על שכירים שהכנסתם החייבת השנתית הכוללת הייתה 810,720 ש"ח לפחות (גם אם הכנסתם ממשכורת הייתה פחות מ-649,000 ש"ח).  

חזרה לכל החדשות >