דחיית ההעלאה של גיל הפרישה לנשים

18/10/2017

הכנסת אישרה את חוק גיל פרישה (תיקון מס' 6), התשע"ז-2017, הדוחה את תחילתו של תהליך העלאת גיל הפרישה לנשים בשבעה חודשים, למרץ 2018, וקובע שהתהליך יתחיל רק בתנאי ששר האוצר יגיש המלצות לוועדה, והוועדה לא תקבל החלטה בעניין המלצות אלה.

בהתאם לתיקון, לנשים שנולדו עד סוף פברואר 1956 גיל הפרישה יישאר 62 שנים, וגם יתר התאריכים בחוק גיל פרישה יידחו בהתאם.

גיל הפרישה קובע, בין השאר, את מועד הזכאות לקצבת אזרח ותיק מהמוסד לביטוח לאומי ואת מועד הזכאות לפנסיה מקרנות הפנסיה הוותיקות. כיוון שכך, דחיית גיל הפרישה בשבעה חודשים פירושה הוצאה נוספת לתקציב המדינה של עשרות מיליוני שקלים מדי שנה בשש השנים הבאות. מגישי הצעת החוק לא ציינו מהיכן יבוא תקציב זה.

חזרה לכל החדשות >