ביטול חשבון נאמנות

04/01/2023

הוראת הרגולציה בנוגע לחשבונות נאמנות והמשמעות עבור המעסיקים

 

מהו בעצם חשבון נאמנות?

חשבונות הנאמנות "נולדו" בהוראת האוצר לפני כ 15 שנה כחלק מתהליך לסליקת הכספים הפנסיונים של עובדים על-ידי מעסיקים באמצעות בעלי רישיון פנסיוני, בעיקר סוכנויות הסדר. חשבון נאמנות אפשר לסוכנויות לפצל את הכספים בין היצרנים אחרי שהמעסיק הפקיד את הכסף במרוכז באותו חשבון.

מדוע בעצם מתבטלים החשבונות?

ביטול חשבון נאמנות הינו צעד משלים ברפורמת תקנות התשלומים, שעיקרה העברת התשלומים ישירות ליצרנים הפנסיונים בהתאמה מלאה למידע שעובר בממשק האחיד, ללא תחנות בדרך וללא מתווכים.

מהי ההוראה של הרגולציה בנוגע לחשבונות נאמנות?

החל מפברואר 2024 לא יהיה רשאי מעסיק עם יותר מ 10 עובדים להפקיד כספים לחשבון נאמנות בניהול סוכנויות ביטוח או מנהלי הסדר.
מה המשמעות של המהלך המתוכנן לפברואר 2024?

אנו ממליצים למעסיקים להתארגן לתשלום ישיר ולפתרון מקיף של ההיערכות (העברה ישירה של התשלום לצד ממשק אחיד).

מה מציעה חילן פנסיה כחלק מההיערכות לביטול חשבונות נאמנות?

  • העברת ניהול התפעול הפנסיוני לבית אחד, גם של התשלומים וגם של הממשק האחיד.
  • דיווח דיגיטלי, שקוף ורציף למעסיק של קבצי תשלומים והיזונים חוזרים
  • שמירת נתונים במערכת השכר הכוללת את היסטוריית ההיזונים החוזרים
  • טיפול מלא בהעברות כספים ישירות
  • התאמת שיטת הסליקה החדשה לפקודת השכר כחלק מתפיסה אינטגרטיבית עם מערכת השכר

 

מדוע לבחור בחילן פנסיה בתהליך של פירוק חשבון נאמנות?

  • חילן פנסיה מבצעת סליקה ישירה לכל היצרנים הפנסיונים במדינת ישראל וסולקת מעל למיליארד ש"ח בחודש תוך התאמה מלאה למערכת השכר
  • חילן פנסיה הינה גורם נטול פניות המשרת את המעסיקים בלבד ללא ניגוד עניינים
  • לחילן פנסיה ניסיון בעשרות הסבות לקוחות מסליקה באמצעות חשבון נאמנות לסליקה ישירה בקרב מעסיקים מסקטורים שונים (הייטק, תעשייה ועוד)
  • לחילן פנסיה ניסיון רב בסליקה ישירה לרבות ביטוחי מנהלים בקרב מאות מעסיקים

למידע נוסף על חילן פנסיה >>

חזרה לכל החדשות >