מודול חוקה פנסיונית וריבוי סוכנים

חילן פנסיה מודול חוקה פנסיונית וריבוי סוכנים

מודול חוקה פנסיונית וריבוי סוכנים

במרבית הארגונים, לאחר סיום פגישת הייעוץ עם העובד, מנהל ההסדר/הסוכן מעביר טופס ידני להזנה על ידי החשב במערכת השכר. תהליך זה הוא בעל פוטנציאל רב לתקלות, החל ממילוי שגוי או חסר של טופס הקוביות על ידי הסוכן, דרך מילוי הטופס שלא לפי הכללים המנחים בארגון ועד הזנה לא נכונה במערכת השכר.
חילן מציעה מערכת ניהול המהווה חלק אינטגרטיבי ממערכת השכר. הפתרון כולל ניהול מובנה של החוקה הפנסיונית של המעסיק במערכת השכר, ממשק אינטרנטי למנהלי הסדר וסוכנים להזנת תוצרי הייעוץ, ממשק לעובדים להצטרפות ישירה לקרן השתלמות, בדיקת תקינות אל מול החוקה הפנסיונית והזנה ממוכנת למערכת השכר.

מודול חוקה פנסיונית וריבוי סוכנים
  • ממשק לסוכנים ולעובדים
  • בקרה מול חוקה פנסיונית
  • תמיכה ב"ריבוי סוכנים"

יתרונות מודול חוקה פנסיונית וריבוי סוכנים:

  • חוקה פנסיונית - ניהול מובנה של החוקה הפנסיונית במערכת השכר יאפשר לארגון להגדיר את סוג זכאותו הפנסיונית של העובד, סוגי המוצרים המתאפשרים לעובד, שיעורי ההפרשות המגיעים לו, כיסויים מיוחדים ועוד, וכל זאת בהתאמה לקבוצת האוכלוסייה אליה הוא שייך ולבסיסי השכר הרלוונטיים.
  • ממשק אינטרנטי לסוכנים ויועצים - ניסיון של הסוכן להזנת תוצאות ייעוץ החורגות מהחוקה הפנסיונית ידחה על ידי המערכת, כך שרק הסדרים תקינים בהתאם לחוקה הפנסיונית של הארגון יועברו לאישורו של חשב השכר.
  • ממשק אינטרנטי לעובד - עובד המבקש להצטרף לקרן השתלמות בהצטרפות ישירה יוכל להיכנס לממשק ולדווח עצמאית את הקרן המבוקשת.
  • אינטגרציה לשכר - עם אישורו של חשב השכר להסדר הפנסיוני שהועבר על ידי הסוכן או העובד באמצעות הממשק, תקים מערכת השכר באופן אוטומטי את הקופות של העובד (בתאימות ל"מספרי אוצר") ואת הכללים המנחים לפיצול הפרמיה בגינה.
  • תחזוקה שוטפת - ממשק הסוכן והקשר בינו לבין החוקה הפנסיונית יתוחזקו ויעודכנו באופן שוטף על ידי חילן פנסיה.

המערכת תתמוך בהקמת תכניות פנסיוניות במערכת השכר הן על ידי מנהלי ההסדר הקיימים בארגון, והן על ידי סוכנים/יועצים פנסיוניים חדשים שיפעלו בשיתוף עם העובדים כחלק מההיערכות לרגולציית ריבוי הסוכנים העומדת בפתח.