בקרה פנסיונית

חילן פנסיה בקרה פנסיונית

במציאות החדשה שנוצרה בעקבות הרגולציה אשר מטילה על המעסיקים אחריות ישירה לניהול ובקרת התשלומים הפנסיונים, נוצר עומס תפעולי כבד על המעסיקים וקושי גדול בבקרה על מכלול ההיבטים של תחום חשוב זה. חילן פנסיה הינו שירות הפועל כיום בקרב מאות מעסיקים וממוקד בבקרה ותיקון ליקויים מול כלל היצרנים הפנסיוניים בישראל, ללא צורך במתווכים.

בקרה פנסיונית
  • השוואת נתוני משוב מהיצרנים לשכר
  • תיקון ליקויים מול הגופים המוסדיים
  • בקרת דמי ניהול ויתרות פיצויים

איך זה עובד? המערכת מקבלת מדי חודש ישירות מהיצרנים הפנסיוניים קבצי היזון חוזר, קולטת אותם במערכות השכר ובודקת מדי חודש שהכסף נקלט באופן מדויק בקופות, שהעובד והארגון קיבלו את כל ההטבות שמגיעות להם ושהזכויות הפנסיוניות של העובד חושבו באופן תקין. השירות מספק הגנות על המעסיקים ועל העובדים ומלווה את תהליכי הטיפול בשגויים ובחריגים אל מול היצרנים הפנסיונים עד לתיקונם המלא. מערך הבקרה של חילן פנסיה ערוך לביצוע בקרות על נתונים נוספים, מעבר לנתוני המבנה האחיד אשר הוגדרו על ידי האוצר כגון בקרת דמי ניהול ויתרות פיצויים.