חוק מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה (הוראת שעה - נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020

  • חוק חדש (30 ביוני 2020) ס"ח 2815