ל

בסיס ידע מילון לתנאי עבודה

לודיטים - Luddites

פועלים שניסו, בתחילת המאה ה-19, לחבל במכונות הייצור החוסכות בכוח-אדם על-מנת למנוע את החלפתם על-ידי מכונות אלה.

חששם של העובדים שהכנסת טכנולוגיה מתקדמת למקום העבודה תפגע בביטחון התעסוקתי שלהם קיים עד עצם היום הזה. במקומות עבודה הפועלים בשוק תחרותי מקוזז חשש זה על-ידי החשש שטכנולוגיה דומה תוכנס אצל המתחרים שייזכו ליתרון. כאשר המעביד הוא מונופול קל יותר לעובדים לחסום הכנסתה של טכנולוגיה מתקדמת למקום עבודתם. קביעת מסלול של הסבה מקצועית לעובדים שמשרתם תיפגע עקב השינוי הטכנולוגי עשויה לרכך את התנגדותם לשינוי.

לתחילת העמוד

לוח זמנים גמיש - flexitour

הסדר זמן העבודה שבו לעובד, או לקבוצת עובדים, זכות להחליט על שעת ההתחלה של יום העבודה, ומשנקבעה שעה זו על העובדים שבחרו בה לעבוד דרך קבע ביום עבודה רגיל המתחיל בשעה זו. בהסדר זמן עבודה זה גמישות נמוכה מאשר בזמן עבודה גמיש, אך גבוהה מאשר בשעות עבודה קבועות. גמישות זו מבטיחה חלק מהיתרונות שבזמן עבודה גמיש, כגון התאמת שעת ההתחלה לעומס התנועה בדרך לעבודה, תוך עקיפת מרבית הבעיות הכרוכות בהנהגת זמן עבודה גמיש, כגון אובדן השליטה של מנהל העבודה בשעות העבודה.

לתחילת העמוד

לוח חיים - life table

ראה לוח תמותה.

לתחילת העמוד

לוח סילוקין - amortization schedule

טבלה המראה את כל התשלומים המשמשים להחזר הלוואה: מועדו של כל תשלום, סכום ההחזר על-חשבון הקרן וסכום ההחזר על-חשבון הריבית.

לתחילת העמוד

לוח תמותה - mortality table

טבלה המפרטת כמה אנשים מתוך אוכלוסייה התחלתית המכונה שורש (radix) יישארו בחיים כעבור שנה, שנתיים, שלוש שנים וכו'. תוחלת החיים אינה אחידה באוכלוסיות שונות, ולכן לא די בלוח תמותה אחד, אלא יש צורך בלוחות תמותה נפרדים, לפי מדינה, מין, מצב משפחתי ועוד. לוח תמותה מאפשר לחשב את הסיכוי של אדם בגיל נתון להישאר בחיים בגיל אחר, ולכן הוא שימושי לניתוחים אקטואריים. ניתוחים אלה נחוצים למוסד לביטוח לאומי, לקרנות הפנסיה ולחברות לביטוח חיים, לשם בחינת מצבם האקטוארי ולקביעת הפרמיות שהם גובים. חישוב היוון מתבסס גם הוא על לוח תמותה.

בשנת 2001 עודכנו לוחות התמותה המשמשים את החברות לביטוח חיים, כך שישקפו את העלייה בתוחלת החיים. שינוי זה התבטא בהוזלת הפרמיה לביטוח ריסק ובהקטנת הגמלה החודשית המובטחת למבוטח לכל ימי חייו בביטוח גמלה.

לתחילת העמוד

לוקש - loksh

לוקש (loksh)
בספרו The Joys of Yiddish נותן לאו רוסטן חמש משמעויות למלה "לוקש" ביידיש שמדברים יהודי אמריקה:

  1. איטריה.
  2. אדם רזה.
  3. אדם גבוה ורזה.
  4. דולר (אל תשאלו אותי מדוע)
  5. איטלקי. מדוע איטלקי? כי איטלקים אוכלים ספגטי, איטריות, כלומר לוקשים.

בסלנג הישראלי נוספה למלה "לוקש" משמעות שאינה חורגת מעולם הדימויים של המשמעויות הקודמות: כינוי לתלוש המשכורת, שמקורו בתקופה שבה הוכן התלוש באמצעות מכונה להנהלת חשבונות, והופיע כרצועת נייר צרה וארוכה.

לתחילת העמוד

לחיצת יד הוגנת - fair shake

מונח אמריקני שפירושו שוויון ביחס, לאו דווקא בהקשר של יחסי העבודה אך גם בהקשר זה.

לתחילת העמוד

לחיצת יד מוזהבת - golden handshake

כינוי למענק פרישה מוגדל הניתן לעובד, ובעיקר למנהל, המתבקש לפרוש לפני המועד הקבוע בחוזה העבודה שלו.

מונח זה נוצר בשנות השישים, ואחריו נוצרו גם המונחים אזיקים מוזהבים, קבלת פנים מוזהבת ומצנח מוזהב.

לתחילת העמוד

לחץ בעבודה - work stress, occupational stress, work strain

מצב שבו מקום העבודה מעמיד בפני העובד דרישות רבות וסותרות, ללא מרחב תמרון, המביאות לפגיעה בתפקודו. לחץ מתבטא בתופעות גופניות, כגון הפרעות שינה, עייפות ולחץ דם גבוה, ובתופעות נפשיות, כגון מתח, תסכול וחוסר החלטיות. לחץ מתמשך שאינו זוכה לטיפול מוביל למצב של שחיקה.

לחץ בעבודה עלול לנבוע מגורמים רבים, ובהם לוח-זמנים קצר מדי לביצוען של משימות, עבודה בתנאי אי-ודאות (חשש מפיטורים, חשש מביטול פרויקט וכדומה), חוסר השפעה של העובד על תהליכי עבודתו, יחס חסר רגישות של הממונים, ועוד.

בנוסף לטיפול ישיר בגורמי הלחץ, כגון קביעת סדר עדיפויות לביצוע המשימות בלוח זמנים ריאלי, יש מקום גם לטיפול עקיף, כגון סביבת עבודה תומכת, שיתוף בקבלת החלטות וכו'.

לתחילת העמוד

לידה - birth

בעקבות הלידה מוענקות ליולדת זכויות אחדות, המפורטות במונחים: ביטוח אימהות, דמי לידה, חופשת לידה, שעת הנקה.

הסכמי שכר רבים מעניקים לבעל זכות להיעדר לכבוד הלידה. דוגמה לכך היא חוקת העבודה לעובדי מוסדות ההסתדרות, המעניקה לעובד שאשתו ילדה זכות להיעדרות בתשלום ביום הלידה, ואם נולד בן - גם ביום ברית המילה.

לאתר עוֹבדוֹת - האתר לזכויות העובדת.

לתחילת העמוד

לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים - Coordinating Bureau of Economic Organizations

גוף שהוקם בשנת 1966, ומהווה מסגרת פדרטיבית של ארגוני מעבידים במגזר הפרטי. ארגון המעבידים הדומיננטי בה הוא התאחדות התעשיינים, שנוסדה בשנת 1924 ובה חברים 1,700 מפעלי תעשייה.

מטרותיה של לשכת התיאום, כפי שהוגדרו בתקנונה, הן:
לאגד את הארגונים הכלכליים לארגון-גג משותף.
לקדם את היוזמה החופשית בתחומי משק המדינה.
לייצג את האינטרסים המשותפים של הארגונים הכלכליים.
לקדם יחסים תקינים בין מעבידים ועובדים, ולהיות לעזר לארגונים החברים במשא ומתן עם ארגוני עובדים, תוך תיאום בין הארגונים החברים.
לקדם את האינטרסים של הארגונים הכלכליים בכל הנוגע למערכת המסים השונים.
ליזום ולקדם פעולות הסברה ופעולות מחקר בתחום יחסי העבודה או המיסוי לענפיו.
במשא-ומתן לקראת חתימת הסכם קיבוצי הנוגע לכלל המשק, כגון הסכם תוספת היוקר, מייצגת לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים את כל ארגוני המעבידים החברים בה.

ארגוני המעבידים הנכללים במסגרת לשכת התיאום הם:
התאחדות התעשיינים בישראל,
התאחדות האיכרים בישראל,
מרכז הקבלנים והבונים בישראל,
התאחדות הסוחרים בישראל,
איגוד הבנקים בישראל,
התאחדות תעשייני היהלומים בישראל בע"מ,
התאחדות המלונות בישראל,
התאחדות ענף הקולנוע בישראל,
התאחדות חברות לביטוח חיים בישראל בע"מ,
הארגון הארצי של מפעלי השמירה בישראל,
האיגוד הכל ארצי של מפעלי הנקיון והאחזקה בישראל,
התאחדות המלאכה והתעשיה בישראל,
לשכת ארגוני העצמאיים בישראל.

לתחילת העמוד

לשכת התעסוקה - employment service bureau

ראה לשכת שירות התעסוקה

לתחילת העמוד

לשכת עבודה - employment service bureau

ראה לשכת שירות התעסוקה

לתחילת העמוד

לשכת שירות התעסוקה - employment service bureau

לשכות שירות התעסוקה פועלות במסגרת שירות התעסוקה והן נועדו להפגיש בין דורשי עבודה ובין מעסיקים. סעיף 32 לחוק שירות התעסוקה מחייב קבלת עובד לעבודה, במקצועות רבים, רק באמצעות הפניה של לשכת שירות התעסוקה. אין הקפדה על קיום הוראה זו, וגיוס עובדים נעשה גם באמצעות מודעות "דרושים", חברות השמה ועוד. תפקיד בלעדי, ובהתאם למבחן התוצאה - תפקיד מרכזי, של לשכת התעסוקה הוא מתן אישור אבטלה לדורש עבודה שלא מצא עבודה.

לתחילת העמוד