קופות גמל - ביטול חשבון נאמנות

07/08/2018

רשות שוק ההון פרסמה חוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני - ממשק מעסיקים, שסעיף 5א שלו קובע "מעסיק לא יהיה רשאי להפקיד כספים באמצעות חשבון נאמנות של בעל רישיון, אגב מידע המדווח באמצעות ממשק מעסיקים". סעיף זה מהווה אבן דרך נוספת בשיפור תהליכי סליקת הכספים הפנסיוניים של העובדים. תוקף הסעיף:

  • לגבי מעסיק המעסיק יותר מ-100 עובדים, ביום 1 בפברואר 2021

  • לגבי מעסיק המעסיק פחות מ-100 עובדים, ביום 1 בפברואר 2022

המצב כיום: למרות שמרבית המעסיקים כבר עברו לתשלום ישירות לגופים המוסדיים, עדיין ישנם מעסיקים אשר נוהגים להעביר כספים לגופים המוסדיים באמצעות חשבון נאמנות של מנהל הסדר.

ההוראה: ממועד כניסת הסעיף לתוקף, כאמור לעיל, יאסר על מעסיק להפקיד כספים באמצעות חשבון נאמנות.

הסבר ומשמעות: העברת הכסף והמידע הם באחריותו המלאה של המעסיק. על מנת לייצר התאמה מלאה בין הכספים והמידע המועברים ליצרנים הפנסיוניים לבין הפרשות העובד והמעסיק במערכת השכר, נדרשים המעסיקים שלא להעביר את הכספים דרך מתווכים, אלא ישירות ליצרנים הפנסיוניים.

על מעסיקים הסולקים כיום באמצעות חשבון נאמנות, להיערך לשינוי תהליכי העבודה הקיימים – מעבר לסליקה ישירה לכלל היצרנים הפנסיוניים.           

חילן פנסיה מאפשרת ביצוע סליקה ישירה, ללא שימוש בחשבון נאמנות, עבור מעסיקים המנהלים את שכר עובדיהם במערכת חילן.

לחץ לפרטים נוספים אודות פתרון חילן פנסיה לסליקה ישירה

 

חזרה לכל החדשות >