עדכוני פנסיה | ביטול חשבון נאמנות וטופס קוביות

07/08/2018

רשות שוק ההון פרסמה חוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני - ממשק מעסיקים, שסעיף 5א שלו קובע "מעסיק לא יהיה רשאי להפקיד כספים באמצעות חשבון נאמנות של בעל רישיון, אגב מידע המדווח באמצעות ממשק מעסיקים". סעיף זה מהווה אבן דרך נוספת בשיפור תהליכי סליקת הכספים הפנסיוניים של העובדים. תוקף הסעיף:

  • ביטול חשבון הנאמנות למפעלים עם מעל ל 100 עובדים – הוראת הביטול נדחתה ל 2/22.

  • ביטול חשבון הנאמנות למעסיקים עם מתחת ל 100 עובדים – הוראת הביטול נדחתה ל 2/23.

טופס קוביות גנרי – בכוונת האוצר לחייב "שפה אחידה" כדי לסכם ולתפעל פגישות בין בעלי רישיון פנסיוני ולקוחות. זאת על ידי החלת הנחיה על טופס קוביות גנרי. הוראה זו אמורה להיכנס לתוקף ב 11/21. 

 

 

המצב כיום: למרות שמרבית המעסיקים כבר עברו לתשלום ישירות לגופים המוסדיים, עדיין ישנם מעסיקים אשר נוהגים להעביר כספים לגופים המוסדיים באמצעות חשבון נאמנות של מנהל הסדר.

ההוראה: ממועד כניסת הסעיף לתוקף, כאמור לעיל, יאסר על מעסיק להפקיד כספים באמצעות חשבון נאמנות.

הסבר ומשמעות: העברת הכסף והמידע הם באחריותו המלאה של המעסיק. על מנת לייצר התאמה מלאה בין הכספים והמידע המועברים ליצרנים הפנסיוניים לבין הפרשות העובד והמעסיק במערכת השכר, נדרשים המעסיקים שלא להעביר את הכספים דרך מתווכים, אלא ישירות ליצרנים הפנסיוניים.

על מעסיקים הסולקים כיום באמצעות חשבון נאמנות, להיערך לשינוי תהליכי העבודה הקיימים – מעבר לסליקה ישירה לכלל היצרנים הפנסיוניים.           

חילן פנסיה מאפשרת ביצוע סליקה ישירה, ללא שימוש בחשבון נאמנות, עבור מעסיקים המנהלים את שכר עובדיהם במערכת חילן.

לחץ לפרטים נוספים אודות פתרון חילן פנסיה לסליקה ישירה

 

חזרה לכל החדשות >