טיוטת חוזר האוצר - ביטול חשבון נאמנות

27/05/2018

בתחילת חודש מאי 2018 פרסמה רשות שוק ההון טיוטת חוזר, המהווה אבן דרך נוספת בשיפור תהליכי סליקת הכספים הפנסיוניים של העובדים. מפאת חשיבותה להתנהלות הפנסיונית השוטפת, אנו מוצאים לנכון להביא לידיעתכם את עיקרי הטיוטה עוד לפני שהפכה לחוזר מחייב.

הטיוטה מיועדת להיכנס לתוקף ב- 1 בנובמבר 2018.

כיום: למרות שמרבית המעסיקים כבר עברו לתשלום ישירות לגופים המוסדיים, עדיין ישנם מעסיקים אשר נוהגים להעביר כספים לגופים המוסדיים באמצעות חשבון נאמנות של מנהל הסדר.

ההוראה: ממועד כניסת הטיוטה לתוקף, יאסר על מעסיק להפקיד כספים באמצעות חשבון נאמנות.

הסבר ומשמעות: העברת הכסף והמידע הינם באחריותו המלאה של המעסיק. על מנת לייצר התאמה מלאה בין הכספים והמידע המועברים ליצרנים הפנסיוניים, לבין הפרשות העובד והמעסיק במערכת השכר, נדרשים המעסיקים שלא להעביר את הכספים דרך מתווכים, אלא ישירות ליצרנים הפנסיוניים.

           

על מעסיקים הסולקים כיום באמצעות חשבון נאמנות, להיערך לשינוי תהליכי העבודה הקיימים – מעבר לסליקה ישירה לכלל היצרנים הפנסיוניים.

           

חילן פנסיה מאפשרת ביצוע סליקה ישירה, ללא שימוש בחשבון נאמנות עבור מעסיקים המנהלים את שכר עובדיהם במערכת חילן.

 

לחץ לפרטים נוספים אודות פתרון חילן פנסיה לסליקה ישירה

חזרה לכל החדשות >