הנחיות משרד הבריאות למעסיקים בעקבות התפרצות הקורונה

25/02/2020

משרד הבריאות פרסם את צו בריאות העם, שכולל את ההוראות הבאות למעסיקים, בעניינו של עובד שנשלח לבידוד בית עקב חשש לקורונה: 

  • עובד בבידוד ימסור למעסיקו בהקדם האפשרי הודעה על כך שעליו לשהות בבידוד ועל תקופת הבידוד.
  • מעסיק של עובד בבידוד לא ידרוש ממנו ולא יאפשר לו כניסה למקום העבודה במהלך תקופת הבידוד, אף אם העובד ביקש זאת.
  • מעסיק של עובד בבידוד לא יפטרו בשל כך בלבד שהוא נעדר ממקום העבודה בתקופת הבידוד.

 

בנוסף פרסם משרד הבריאות תעודת מחלה גורפת, לכל עובד שנעדר מעבודתו עקב שהייה בבידוד, כך שיש לראות זאת כהיעדרות מחמת מחלה, ללא צורך בתעודת מחלה אישית.

 

גם כאשר עובד שוהה בביתו לשם שמירה על ילדו השוהה בבידוד בית, יש לראות עובד כזה כעובד שנעדר מחמת מחלת ילד, בהתאם לחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד).

חזרה לכל החדשות >