דמי בידוד בית

21/01/2021

עובד שנעדר מעבודתו עקב היותו בבידוד בית או היות ילדו בבידוד בית, יהיה זכאי לדמי בידוד בית בגין ימי העבודה שבהם נעדר (חמישה ימים בשבוע או שישה ימים בשבוע, כנהוג במקום עבודתו). הזכאות מותנית בהצגה למעסיק של דיווח למשרד הבריאות על בידוד בית לפי צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), תש"ף-2020. מידע מפורט על כללי התשלום של דמי בידוד בית לעובד ושל שיפוי המעסיק על ידי המוסד לביטוח לאומי ראו במאמר "בידוד בית".

חזרה לכל החדשות >